Obchod a služby Medo
Home > Školenia
Obchod a služby Medo


Školenia obsluhy motorových vozíkov

Ponúkame:

- Základné školenie obsluhy motorových vozíkov
- Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov

kontaktná osoba: p. Medo Stanislav

Osvedčenia:

Osvedčenie 1   Osvedčenie 2
Osvedčenie 3   Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci